Fotogalerie

Seznámení s AED

Na dni otevřených dveří se návštěvníci seznámili s AED (automatizovaným externím defibrilátorem), jde o opřístroj k obnovení pravidelné činnosti srdce pomocí el. výbojů. Všichni si mohli vyzkoušet nepřímou srdeční masáž na resuscitačních modelech ,ale i manipulaci s přístrojem.

Kurz pro řidiče

Kurz pro řidiče jedné dopravní společnosti byl pro  všechny zúčastněné pány dost vyčerpávající nejen psychicky, ale i fyzicky. V průběhu kurzu si osvojili základní techniky a manévry při život ohrožujících stavech. Veškeré vědomosti, které během kurzu načerpali, pak bravúrně zúročili při simulované dopravní nehodě. Zastavení krvácení, masáž srdce, zajištění průchodnosti dýchacích cest, přístup k člověku … Continue reading Kurz pro řidiče

ZŠ Tupolevova

Děti nás poněkolikáté potěšily svoji ochotou pomáhat…..      

MŠ Nová Ves

Děti se seznámily s pojmem první pomoc a dozvěděly se, co mají dělat,  když se ocitnou v situaci bez ,,dospěláka“a hrozí jim nebo někomu jinému nebezpečí. Naučily se, jak předejít úrazům .  Seznámily se s telefonním číslem 155 a řádně si procvičily zásady volání na záchrannou službu. Na závěr se seznámily s obvazovým materiálem a … Continue reading MŠ Nová Ves

Malý zdravotník – kurz první pomoci

V průběhu kurzu se děti seznámily s postupy poskytování první pomoci při život ohrožujících stavech. Naprosto bravurně se zhostily své role zachránců a naučily se, co a jak mají dělat při  bezvědomí, srdeční zástavě, při dušení, popálení, krvácení, zlomeninách a jak mají volat na záchranou službu. Ke konci kurzu na děti  čekalo  překvapení v podobě … Continue reading Malý zdravotník – kurz první pomoci

Rožďalovice – základní kurz pro veřejnost

Občané Rožďalovic si v průběhu kurzu osvojili základní techniky a manévry při život ohrožujících stavech. Veškeré vědomosti, které během kurzu načerpali, pak bravůrně zúročili při simulované dopravní nehodě. Zastavení krvácení, masáž srdce, zajištění průchodnosti dýchacích cest, přístup k člověku s poraněnou páteří a správný postup při zasahování u dopravní nehody, nic z toho už jim … Continue reading Rožďalovice – základní kurz pro veřejnost

ZŠ Koloděje

Děti se seznamovaly s postupy první pomoci při život ohrožujících stavech. Podívejte se, jak jim to šlo…

Veleň – kurz pro všechny věkové kategorie

Ve Veleni jsme uspořádali kurz první pomoci, kterého se zúčastnili děti, dospělí i senioři. Pro každou věkovou skupinu byl kurz připraven přímo na míru. Všichni si několikrát procvičili, jak postupovat při život ohrožujících stavech a vše zvládli na výbornou. Rády bychom touto cestou poděkovaly místostarostce Veleně Mgr. Radce Matějkové, která celou akci pro občany zorganizovala … Continue reading Veleň – kurz pro všechny věkové kategorie

MŠ Zvoneček – Mělník, kurz pro zaměstnance

Součástí přípravy učitelek a celého týmu mělnické mateřské školky Zvoneček na nový školní rok byl náš kurz první pomoci. Všichni zúčastnění si jej užili a řádně si procvičili správné reakce a postup při život ohrožujících stavech. Doufejme, že získané dovednosti nebudou muset použít a čeká je klidný školní rok bez nehod a úrazů. Průběh kurzu … Continue reading MŠ Zvoneček – Mělník, kurz pro zaměstnance