Malý zdravotník Klecany 2016/2017

V našem kroužku se děti seznámí s lidským tělem, dozvědí se, jak který orgán funguje a co řídí, zjistí, co je to zdravý životní styl a jak se chránit před možnými úrazy. A co je ještě důležitější – naučí se vyhodnocovat život ohrožující situace, včas reagovat, osvojí si správné postupy poskytování první pomoci.
Cílem výuky není pouze rozšířit znalosti a praktické dovednosti dětí při poskytování první pomoci, ale také posílit jejich sebevědomí (Jsem sice ještě malý kluk/holka, ale dokážu pomoct lépe než mnozí dospěláci!). Kroužek je také vhodnou průpravou a motivací pro další vzdělávání v medicínských oborech.

10.11.2016 – Golem

Dnes jsme s dětmi navštívili stanoviště záchranné služby, kde jsme měli tu čest, prohlédnout si a projít kamión záchranné služby nazvaný Golem. V podstatě jde o mobilní nemocnici, podle slov našeho průvodce jedinou svého druhu v Evropě. Exkurze byla nesmírně zajímavá a poučná. Pokud jste Golema ještě neviděli, prohlédněte si fotografie….