Malý zdravotník

V našem kroužku se děti seznámí s lidským tělem, dozvědí se, jak který orgán funguje a co řídí, zjistí, co je to zdravý životní styl a jak se chránit před možnými úrazy. A co je ještě důležitější – naučí se vyhodnocovat život ohrožující situace, včas reagovat, osvojí si správné postupy poskytování první pomoci.
Cílem výuky není pouze rozšířit znalosti a praktické dovednosti dětí při poskytování první pomoci, ale také posílit jejich sebevědomí (Jsem sice ještě malý kluk/holka, ale dokážu pomoct lépe než mnozí dospěláci!). Kroužek je také vhodnou průpravou a motivací pro další vzdělávání v medicínských oborech.

Exkurze ve Zdibech

Exkurze na služebnu obecní policie ve Zdibech byla pro děti velkým přínosem. Seznámily se s vybavením strážníků,  některé pomůcky a přístroje si pod odborným vedením strážníka Wachtla také vyzkoušely. Byla to velmi zajímavá a poučná návštěva, podívejte se…

Seznámení s AED

Děti se seznámily s AED( automatizovaný externí defibrilátor). Jedná se o přístroj k obnovení pravidelné činnosti srdce pomocí el. výbojů při náhlé zástavě srdečního oběhu. Děti se naučily kdy a  jak přístroj použít. ..

Co je to AED ???

Děti se seznámily s AED( automatizovaný externí defibrilátor). Jedná se o přístroj k obnovení pravidelné činnosti srdce pomocí el. výbojů při náhlé zástavě srdečního oběhu. Děti se naučily kdy a  jak přístroj použít. ..

Simulace úrazů a život ohrožujících stavů

Na děti čekalo odpolední překvapení v podobě připravených simulací úrazů a život ohrožujících stavů, kdy poprvé samy zasahovaly a  situace řešily. Přístup k člověku  v bezvědomí, masáž srdce i zástava masivního krvácení to pro děti již není žádný problém. Po dobře odvedené práci si odnesly domů diplomy.

Simulace dopravní nehody

Na děti  čekalo odpolední překvapení v podobě připravené simulace dopravní nehody. Svých rolí se zhostily velice dobře, i když při pohledu na střepy,  krev a množství zraněných .-) to nebylo vůbec jednoduché. Podívejte , jak jim to šlo… Moc všem dětem děkujeme za jejich odvahu a ochotu pomáhat.

Vánoční posezení

Vánoční posezení s pečením a zdobením perníčků. Bylo to moc příjemné odpoledne a děti si domů odnesly perníčky ve tvaru sanitky, injekční stříkačky atd.

Vánoční besídka

Děti si vánoční besídce řádně zatančily a převzaly diplomy za dobře odvedenou práci…

15.12. – Vánoční besídka

Děti si na besídce  zamlsaly, zatančily a převzaly své první diplomy za dobře odvesenou práci, podívejte se…

Úterý 1.12.

Děti se seznámily s obsahem lékárničky a dost si to užily….

Čtvrtek 3.12.

Vyhlášení výsledků soutěže malého zrdavotníka pro pokročilé….