Malý zdravotník

V našem kroužku se děti seznámí s lidským tělem, dozvědí se, jak který orgán funguje a co řídí, zjistí, co je to zdravý životní styl a jak se chránit před možnými úrazy. A co je ještě důležitější – naučí se vyhodnocovat život ohrožující situace, včas reagovat, osvojí si správné postupy poskytování první pomoci.
Cílem výuky není pouze rozšířit znalosti a praktické dovednosti dětí při poskytování první pomoci, ale také posílit jejich sebevědomí (Jsem sice ještě malý kluk/holka, ale dokážu pomoct lépe než mnozí dospěláci!). Kroužek je také vhodnou průpravou a motivací pro další vzdělávání v medicínských oborech.

Co dělat při srdeční zástavě ???

Děti se  bravurně zhostily své role zachránců a naučily se co a jak mají dělat při srdeční zástavě. Jak se provádí masáž srdce pochopily během několika minut a poté se procvičovaly v technice správné srdeční masáže na resuscitačních modelech.    

Úterý 3.11.

Dnes se děti seznámily s technikou maskování nejrůznějších ran a dost si to užily. Kromě sečné, řezné a bodné rány se učily maskovat i otevřené zlomeniny. Krve bylo všude ažaž :-). Děti byly na své ,, rány “ náležitě pyšné a s úsměvem na tváři je při odchodu domů předváděly rodičům.  

Kroužek dne 3.11.

Děti se  učily přístup k člověku, který je v bezvědomí a jak se prování masáž srdce. Šlo jim to opravdu moc dobře. Jen tak dál :-)…

Úterý 27.10.

Víte, jak reagovat a co dělat, když najdete ležící osobu, která na nic nereaguje?Vaše děti ano. Podívejte se…

Kroužek – úterý .-)

Po vzájemném seznámení se děti učily, kde se nachází jaký orgán co řídí a jaké máme kosti. Seznamování s lidským tělem bylo pro ně velice zábavné a poučné. Na modelu lidského těla si mohly osahat jednotlivé orgány. Techniku volání na rychlou záchranou službu zvládnou na výbornou.Jen tak dál záchranáři…

Kroužek – čtvrtek :-)

Děti si v novém školním roce zopakovaly dovednosti a postupy nabyté v loňském školním roce. Podívejte  se, jak jim to šlo…

Kroužek 6.10.,13.10 a 20.10.

Po vzájemném seznámení a představení se děti učily, kde se nachází jaký orgán a kosti. Seznamování s lidským tělem bylo pro ně  velice zábavné a poučné. Na modelu lidského těla si mohly osahat jednotlivé orgány a poté je zakreslit na papírový model, který si samy vytvořily. Podívejte se, jak jim to šlo…