O nás

Výuce a praktickému výcviku první pomoci se dlouhodobě, cíleně a pravidelně věnujeme. V posledních letech jsme zaznamenaly rostoucí zájem ze strany veřejnosti, napříč generacemi a profesemi. Stále více lidí se chce naučit, jak správně postupovat při život ohrožujících stavech i akutních úrazech či nehodách, které jsou bohužel běžnou součástí našeho života.

Rozhodly jsme se proto na tento trend, který v důsledku přináší prospěch celé společnosti, zareagovat a nabídnout možnost praktické osvěty – na profesionální úrovni.

Naším cílem je šířit dovednosti a zkušenosti a tím snížit riziko následků neposkytnutí první pomoci z důvodu nevědomosti nebo nejistoty.

Kamila

Bc. Kamila Dvořáková

Základní odborné vzdělání ukončila na Střední zdravotnické škole v Praze 10 v roce 1994, postgraduální specializační studium v oboru zdravotní sestra anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče ukončila v roce 1998. V letech 1994–1998 pracovala ve VFN Praha, na klinice anesteziologie a resuscitace, od roku 2008 pracovala v areálu ÚJV Řež, a. s. na zdravotním středisku jako všeobecná sestra u praktického lékaře, od 1. 1. 2013 pracuje tamtéž pro Ordinace JACH-TA, s.r.o. na stejné pracovní pozici. V roce 2013 ukončila studium na VŠZ a SP sv. Alžběty, Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna Příbram.

Je lektorkou první pomoci akreditovanou MŠMT – řadu let se věnuje výuce první pomoci a v této problematice se stále průběžně vzdělává.