Veleň 11.9. – 12.9. 2015

V pátek 11. 9. a v sobotu 12. 9. jsme ve Veleni uspořádali kurz první pomoci, kterého se zúčastnili děti, dospělí a senioři. Pro každou věkovou skupinu byl kurz připraven přímo na míru. Všichni si několikrát procvičili, jak postupovat při život ohrožujících stavech a vše zvládli na výbornou. Rády bychom touto cestou poděkovaly místostarostce Veleně Mgr. Radce Matějkové, která celou akci pro občany zorganizovala a umožnila jim získat potřebné informace a dovednosti při poskytování první pomoci. Ta  nejlepší zpráva je, že kdyby se náhodou v obci něco přihodilo, bude tam mnoho šikovných zachránců…

« z 4 »