Veleň – kurz pro všechny věkové kategorie

Ve Veleni jsme uspořádali kurz první pomoci, kterého se zúčastnili děti, dospělí i senioři. Pro každou věkovou skupinu byl kurz připraven přímo na míru. Všichni si několikrát procvičili, jak postupovat při život ohrožujících stavech a vše zvládli na výbornou. Rády bychom touto cestou poděkovaly místostarostce Veleně Mgr. Radce Matějkové, která celou akci pro občany zorganizovala a umožnila jim získat potřebné informace a dovednosti při poskytování první pomoci. Ta nejlepší zpráva je, že kdyby se náhodou v obci něco přihodilo, bude tam mnoho šikovných zachránců…

« z 4 »