Fotogalerie

Mělník – mateřská školka Zvoneček 27. 8. 2015

Součástí přípravy učitelek a celého týmu mělnické mateřské školky Zvoneček na nový školní rok byl náš kurz první pomoci. Všichni zúčastnění si jej užili a řádně si procvičili správné reakce a postup při život ohrožujících stavech. Doufejme, že získané dovednosti nebudou muset použít a čeká je klidný školní rok bez nehod a úrazů. Průběh kurzu … Continue reading Mělník – mateřská školka Zvoneček 27. 8. 2015

Den dětí 31.5.2015

Den dětí se v Klecanech slavil  v neděli 31. 5.  a děti si na hřišti zasoutěžily v nejrůznějších dovednostech. U stanoviště číslo 5 na ně čekaly otázky z oblasti zdravovědy a poskytování první pomoci. Nejmenší děti probíraly prevenci úrazů, starší techniku volání na záchrannou službu  a praktické úkoly týkající se první pomoci. Rodiče si mohli vyzkoušet srdeční masáž … Continue reading Den dětí 31.5.2015

Kurz pro děti 30.5.2015

Děti se dnes seznámily s pojmem první pomoc a dozvěděly se, co mají dělat,  když se ocitnou v situaci bez ,,dospěláka“a hrozí jim nebo někomu jinému  nebezpečí. Naučily se, jak předejít úrazům a život ohrožujícím situacím. Řádně si procvičily zásady volání na záchrannou službu. Na závěr si vyzkoušely masáž srdce na figurínách, podívejte, jak jim to šlo…

Základní kurz pro veřejnost 25.4.2015

Zastavit krvácení, zprůchodnit dýchací cesty, provádět kvalitně masáž srdce či umělé dýchání…  To vše a mnohé další život zachranující dovednosti si dnes všichni účastníci kurzu řádně nacvičili. Podívejte se jak jim to šlo.

Kurz pro firmy 11. 4. 2015

Dnešní kurz pro řidiče jedné dopravní společnosti byl pro  všechny zúčastněné pány dost vyčerpávající nejen psychicky, ale i fyzicky. V průběhu kurzu si osvojili základní techniky a manévry při život ohrožujících stavech. Veškeré vědomosti, které během kurzu načerpali, pak bravůrně zúročili při simulované dopravní nehodě. Zastavení krvácení, masáž srdce, zajištění průchodnosti dýchacích cest, přístup k člověku … Continue reading Kurz pro firmy 11. 4. 2015

Den otevřených dveří dne 28. 3. 2015

Na dnešním Dni otevřených dveří se návštěvníci učili, jak přistoupit k člověku v bezvědomí, jak se provádí masáž srdce a co udělat při masivním krvácení nebo když se někdo dusí. Vyzkoušeli si i roli zachránců, a zhostili se jí víc než dobře. Pro všechny zúčastněné to bylo příjemně a užitečně strávené odpoledne. Rády bychom touto cestou poděkovaly … Continue reading Den otevřených dveří dne 28. 3. 2015

Kurz podzim 2014

Podzimní kurz byl  vydařený.  Kurzanti zachraňovali v dost nepříznivých podmínkách a nenechali se zaskočit  ani velkým množstvím zraněných. Krev byla všude…

Kurz pro seniory ze dne 6.3.2015

Dnešní kurz byl opravdu vydařený. Účastníci se naprosto skvěle zhostili své úlohy zachránců. Přes nejrůznější úskalí se naučili vše potřebné k záchraně lidského života. Domů odcházeli  plni dojmů, s pocitem kvalitně a věcně stráveného odpoledne.