Den dětí v Klecanech

Den dětí se v Klecanech slavil v neděli 31. 5. a děti si na hřišti zasoutěžily v nejrůznějších dovednostech. U stanoviště číslo 5 na ně čekaly otázky z oblasti zdravovědy a poskytování první pomoci. Nejmenší děti probíraly prevenci úrazů, starší techniku volání na záchrannou službu  a praktické úkoly týkající se první pomoci. Rodiče si mohli vyzkoušet srdeční masáž nebo umělé dýchání na figuríně, zájemců bylo dost :-).