Zachraňovali jsme účastníky autonehody

Žáci 8. a 9. třídy se zúčastnili kurzu první pomoci pod odborným vedením lektorek Kamily Dvořákové a Daniely Hnátové.

Kurz byl rozdělen na tři části:

1.otázková část + ukázky jak se chovat při konkrétních situacích

2.část, při které jsme zhlédli odborná videa

3. simulace autonehody

 Část č.1 byla výborná. Probíhala v aule mateřské školy. Byli jsme rozděleni do čtyř týmů, ve kterých jsme získávali body za otázky, které nám pokládaly lektorky ohledně toho, jak se např. zachovat, když je člověk v bezvědomí. Když nebyla nějaká otázka jasná, hned nám obě lektorky vše vysvětlily nebo ještě lépe nám to živě ukázaly. Byla také situace, kdy dva týmy odešly za dveře auly, a když se vrátily, musely zachraňovat zbylé dva týmy. Simulovaly zranění, které jsme si zrovna v otázkové části procházeli. Poté jsme si vyzkoušeli jak je nutné oživování až do příjezdu záchranné služby. Každý tým musel oživovat cvičnou figurínu (Andulu) 7 minut. Po přesunu do kmenových tříd jsme se koukali na videa a povídali si o různých situacích nebo o tom, jak lehce může dojít k autonehodě. Na toto téma se rozpoutala diskuze. V tom přišla druhá lektorka a odebrala si jen jeden tým, se kterým odešla ven. To nám bylo podezřelé, ale pokračovalo se dále. Byla to nehoda motocyklu. Museli jsme pomoci motorkáři, který má helmu. Bylo nutné jí sundat opatrně tak, aby se moc nehýbalo s hlavou.To, že nám něco bylo podezřelé se potvrdilo, když nás lektorka Kamila odvedla ven, kde nám dala malou lékárničku a rukavice. Zapískala a my jsme museli okamžitě pomoci při simulované autonehodě. Tohoto úkolu se nejlépe ze všech zhostil tým zelených, kde byl kapitánem Matěj Kubíček z 9. třídy. I přes to, že celá autonehoda byla simulovaná, byli všichni dost nervózní a hlavně bylo jedno poranění, při kterém jsme my konkrétně nevěděli, co máme dělat. Všechno bylo hrozně rychlé a všichni doufáme, že nic takového nezažijeme na živo, ale kdyby nedej Bůh tato situace nastala myslím si že jsme dobře připraveni zasáhnout.

Celý kurz se všem velice líbil a myslím si, že nás hodně naučil.

Marty Hora, 8.A