Zdravotníci z 2.B

Již podruhé jsme absolvovali dvouhodinový kurz první pomoci se sympatickými sestřičkami ,,Kamčou a Dančou“. Na začátku jsme si zopakovali vše, co jsme se naučili v I.ročníku a byli jsme pochváleni za aktivní přístup a výborné znalosti. Pak jsme již dávali dobrý pozor při přednášce o poskytnutí první pomoci při epilepsii a jak zacházet s člověkem v bezvědomí. Vše opět probíhalo formou hry a vše jsme si samozřejmě vyzkoušeli buď se spolužákem či přímo se sstřičkami.

Děkujeme paní Kamile Dvořákové a paní Daniele Hnátové za další důležité vědomosti, které jsem díky nim získali.