První pomoc

Dne 5. 6. 2014 naši třídu navštívily zdravotní sestřičky z Klecan s programem zaměřeným na poskytnutí první pomoci. Hned od začátku této akce jsme se plně zapojili do všech činností. Naučili jsme se správně používat všechna čísla, která jsou potřebná pro přivolání pomoci, vyzkoušeli jsme si záchranu člověka, který se dusí, víme jak pomoci i miminku. Učili jsme se pomoci člověku, který nedýchá, je popálený, má zlomeninu. Dvě hodiny strávené se sestřičkami nám uběhly velmi rychle a my si odnášeli spoustu důležitých informací pro záchranu lidského života. Velmi děkujeme paní Kamile Dvořákové a paní Daniele Hnátové za čas, který nám věnovaly a těšíme se, že se s nimi opět setkáme v příštím roce.

Žáci I. B – ZŠ a MŠ Klecany