Kroužek ze dne 19. a 24.3.2015

V průběhu dnešní hodiny se děti seznámily s obsahem autolékárničky. Po podrobném prozkoumání veškerých zdravotních pomůcek prováděly testy a ověřovaly si své získané vědomosti. Všechny děti po dnešní hodině znají obsah lékárničky a vědí na co ho použít…