První pomoc

Pomoc, jenž je poskytnuta zraněnému nebo nemocnému člověku před jeho kontaktem s profesionální zdravotní péčí.

CO JE PŘI POSKYTOVÁNÍ PRVNÍ POMOCI KLÍČOVÉ?

Chtít pomoci a vědět JAK.

Při poskytování první pomoci nestačí znát teorii. Mnohem důležitější je potřebné dovednosti zvládnout v praxi. Věřte, že to není nic složitého, podstatné je vše si dostatečně, opakovaně vyzkoušet, nabýt potřebnou zručnost a tím i jistotu a sebedůvěru.

Dokázat správně a včas poskytnout první pomoc by mělo patřit k základnímu vzdělání, vždyť nikdy nevíte, kdy vy sami, nebo vaši blízcí budou v ohrožení života. Během pár vteřin můžete být tím, kdo první pomoc potřebuje, ale i tím, kdo ji dokáže jinému poskytnout – tedy zachráncem.

PRVNÍ POMOC

prvni-pomoc

ZÁŽITKOVÁ VÝUKA

zazitkova-vyuka

NEPOSKYTNUTÍ PRVNÍ POMOCI

neposkytnuti-pp