První pomoc

5.2. 2015 se žáci čtvrtých ročníků v rámci prevence zúčastnili praktické ukázky první pomoci vedené sestřičkami pí. Dvořákovou a Hnátovou. Ve svých třídách se na chvíli z nich stali zachranáři a pod vedením sestřiček si zopakovali své zkušenosti s první pomocí, prohloubili  si dosavadní a prakticky vyzkoušeli na sobě a na figurínách. Při skutečné záchraně lidského života by určitě všichni uspěli. Velký dík patří sestřičkám, které hravě a vtipně všechny žáky zapojili do záchrany a ti to zvládli na jedničku. Všechny to moc bavilo.

ZŠ a MŠ Klecany