Kurz pro firmy 11. 4. 2015

Dnešní kurz pro řidiče jedné dopravní společnosti byl pro  všechny zúčastněné pány dost vyčerpávající nejen psychicky, ale i fyzicky. V průběhu kurzu si osvojili základní techniky a manévry při život ohrožujících stavech. Veškeré vědomosti, které během kurzu načerpali, pak bravůrně zúročili při simulované dopravní nehodě. Zastavení krvácení, masáž srdce, zajištění průchodnosti dýchacích cest, přístup k člověku s poraněnou páteří, správný postup při zasahování u dopravní nehody… nic z toho už jim nyní není cizí a jsou tak připraveni zdolávat nástrahy silničního provozu.