Zážitková výuka

CO JE VÝUKA PRVNÍ POMOCI ZÁŽITKEM?

Žádné nudné, nekonečné opakování pouček a teorií! Osobní zážitek, emociálně silný vjem je tím, co dokáže dlouhodobě a pevně zafixovat novou zkušenost.

Prostřednictvím simulovaných událostí vám co nejvěrněji přiblížíme reálné situace, vyžadující poskytnutí první pomoci a co je hlavní – naučíme vás je zvládnout. Rychle, správně, efektivně, kdykoliv.

PRVNÍ POMOC

prvni-pomoc

ZÁŽITKOVÁ VÝUKA

zazitkova-vyuka

NEPOSKYTNUTÍ PRVNÍ POMOCI

neposkytnuti-pp