Malý zdravotník – Zdiby

V našem kroužku se děti seznámí s lidským tělem, dozvědí se, jak který orgán funguje a co řídí, zjistí, co je to zdravý životní styl a jak se chránit před možnými úrazy. A co je ještě důležitější – naučí se vyhodnocovat život ohrožující situace, včas reagovat, osvojí si správné postupy poskytování první pomoci.
Cílem výuky není pouze rozšířit znalosti a praktické dovednosti dětí při poskytování první pomoci, ale také posílit jejich sebevědomí (Jsem sice ještě malý kluk/holka, ale dokážu pomoct lépe než mnozí dospěláci !). Kroužek je také vhodnou průpravou a motivací pro další vzdělávání v medicínských oborech.

E.R.S. – Lezecká záchranná služba 7.6.2016

Děti se dnes seznámily s vybavením zásahového vozidla lezecké záchranné služby. Pro všechny to bylo velmi poučné a příjemné odpoledne. Velice děkujeme vedení školy za podporu této akce.

8.3.2016 – exkurze ve Zdibech

Dnešní exkurze na služebnu obecní policie ve Zdibech byla pro děti velkým přínosem. Seznámily se s vybavením strážníků,  některé pomůcky a přístroje si pod odborným vedením strážníka Wachtla také vyzkoušely. Byla to velmi zajímavá a poučná návštěva, podívejte se…

1.3. 2016 – AED

Děti se seznámily s AED( automatizovaný externí defibrilátor). Jedná se o přístroj k obnovení pravidelné činnosti srdce pomocí el. výbojů při náhlé zástavě srdečního oběhu. Děti se naučily kdy a  jak přístroj použít. ..

9.2.2016

Na děti dnes čekalo odpolední překvapení v podobě připravených simulací úrazů a život ohrožujících stavů, kdy poprvé samy zasahovaly a  situace řešily. Přístup k člověku  v bezvědomí, masáž srdce i zástava masivního krvácení to pro děti již není žádný problém. Po dobře odvedené práci si odnesly domů diplomy.

15.12. – Vánoční besídka

Děti si na besídce  zamlsaly, zatančily a převzaly své první diplomy za dobře odvesenou práci, podívejte se…

Kroužek dne 3.11.2015

Děti se  učily přístup k člověku, který je v bezvědomí a jak se prování masáž srdce. Šlo jim to opravdu moc dobře. Jen tak dál :-)…

Kroužek 6.10.,13.10 a 20.10. 2015

Po vzájemném seznámení a představení se děti učily, kde se nachází jaký orgán a kosti. Seznamování s lidským tělem bylo pro ně  velice zábavné a poučné. Na modelu lidského těla si mohly osahat jednotlivé orgány a poté je zakreslit na papírový model, který si samy vytvořily. Podívejte se, jak jim to šlo…