Malý zdravotník – Klecany

V našem kroužku se děti seznámí s lidským tělem, dozvědí se, jak který orgán funguje a co řídí, zjistí, co je to zdravý životní styl a jak se chránit před možnými úrazy. A co je ještě důležitější – naučí se vyhodnocovat život ohrožující situace, včas reagovat, osvojí si správné postupy poskytování první pomoci.
Cílem výuky není pouze rozšířit znalosti a praktické dovednosti dětí při poskytování první pomoci, ale také posílit jejich sebevědomí (Jsem sice ještě malý kluk/holka, ale dokážu pomoct lépe než mnozí dospěláci!). Kroužek je také vhodnou průpravou a motivací pro další vzdělávání v medicínských oborech.

Kroužek ze dne 21.4.2015 a 23.4.2015

Ošetřit nejrůznější drobná poranění,  zavázat ruku do šátku a práce s obvazovým materiálem, to vše není již pro děti žádný problém. Při seznamování s obvazovým materiálem na ně dohlížela jimi udělaná mumie a skřítek z termo folie. Podívejte se, jak se jim vydařili  :-)…

Kroužek ze dne 14.4.2015 a 16.4.2015

Dnes se děti seznámily s technikou maskování nejrůznějších ran a dost si to užily. Kromě sečné, řezné a bodné rány se učily maskovat i amputované prsty. Krve bylo všude ažaž :-). Děti byly na své ,, rány “ náležitě pyšné a s úsměvem na tváři je při odchodu domů předváděly rodičům.

Kroužek ze dne 26.3.2015 a 31.3.2015

Dnešní odpoledne bylo opravdu vydařené, děti mají za sebou velké opakování v podobě soutěží. Děti se střídaly na jednotlivých stanovištích, plnily nejrůznější úkoly a musíme s radostí konstatovat, že měsíc společné práce je opravdu vidět. Vše zvládly bez problémů a velice dobře odpovídaly i na záludné otázky. Domů děti odcházely s úsměvem na tváři a s diplomy za skvěle … Continue reading Kroužek ze dne 26.3.2015 a 31.3.2015

Kroužek ze dne 19. a 24.3.2015

V průběhu dnešní hodiny se děti seznámily s obsahem autolékárničky. Po podrobném prozkoumání veškerých zdravotních pomůcek prováděly testy a ověřovaly si své získané vědomosti. Všechny děti po dnešní hodině znají obsah lékárničky a vědí na co ho použít…

Kroužek ze dne 17.3.2015

Děti se naprosto bravurně zhostily své role zachránců a naučily se co a jak mají dělat při srdeční zástavě. Jak se provádí masáž srdce pochopily během několika minut a poté se procvičovaly v technice správné srdeční masáže na resuscitačních modelech. Zjistily, že taková masáž není nic jednoduchého a je fyzicky velice náročná i pro dospělého, ale … Continue reading Kroužek ze dne 17.3.2015

Kroužek ze dne 19.2.2015

Dnes se děti učily, kde se nachází jaký orgán a co řídí. Seznamování s lidským tělem bylo pro ně  velice zábavné a poučné. Na modelu lidského těla si mohly osahat jednotlivé orgány a poté je zakreslit na papírový model, který si samy vytvořily.