Malý zdravotník – Klecany

V našem kroužku se děti seznámí s lidským tělem, dozvědí se, jak který orgán funguje a co řídí, zjistí, co je to zdravý životní styl a jak se chránit před možnými úrazy. A co je ještě důležitější – naučí se vyhodnocovat život ohrožující situace, včas reagovat, osvojí si správné postupy poskytování první pomoci.
Cílem výuky není pouze rozšířit znalosti a praktické dovednosti dětí při poskytování první pomoci, ale také posílit jejich sebevědomí (Jsem sice ještě malý kluk/holka, ale dokážu pomoct lépe než mnozí dospěláci!). Kroužek je také vhodnou průpravou a motivací pro další vzdělávání v medicínských oborech.

Úterý 10.11.

Děti se  bravurně zhostily své role zachránců a naučily se co a jak mají dělat při srdeční zástavě. Jak se provádí masáž srdce pochopily během několika minut a poté se procvičovaly v technice správné srdeční masáže na resuscitačních modelech.    

Úterý 3.11.

Dnes se děti seznámily s technikou maskování nejrůznějších ran a dost si to užily. Kromě sečné, řezné a bodné rány se učily maskovat i otevřené zlomeniny. Krve bylo všude ažaž :-). Děti byly na své ,, rány “ náležitě pyšné a s úsměvem na tváři je při odchodu domů předváděly rodičům.  

Úterý 27.10.

Víte, jak reagovat a co dělat, když najdete ležící osobu, která na nic nereaguje?Vaše děti ano. Podívejte se…

Kroužek – úterý .-)

Po vzájemném seznámení se děti učily, kde se nachází jaký orgán co řídí a jaké máme kosti. Seznamování s lidským tělem bylo pro ně velice zábavné a poučné. Na modelu lidského těla si mohly osahat jednotlivé orgány. Techniku volání na rychlou záchranou službu zvládnou na výbornou.Jen tak dál záchranáři…

Kroužek – čtvrtek :-)

Děti si v novém školním roce zopakovaly dovednosti a postupy nabyté v loňském školním roce. Podívejte  se, jak jim to šlo…

SETKÁNÍ MALÝCH ZDRAVOTNÍKŮ 19. 6. 2015

Děti se v podvečer sešly v Klecánkách u přívozu, kde předvedly rodičům, sourozencům a prarodičům, co se naučily v rámci kroužku první pomoci. Program byl opravdu pestrý – což ostatně vidíte na fotografiích. Po společném přivítání děti předvedly ukázku simulací život ohrožujících stavů a potom přišlo na řadu vyhlášení nejlepšího záchranáře roku, kdy ocenění dostaly … Continue reading SETKÁNÍ MALÝCH ZDRAVOTNÍKŮ 19. 6. 2015

POZVÁNKA NA AKCI MALÝ ZDRAVOTNÍK

Dobrý den, děti chodí na kroužek již půl roku. Naučily se spoustu věcí a osvojily si nejrůznější techniky a dovednosti, které jsou při poskytování první pomoc nezbytné. Dovolte, abychom Vás touto cestou pozvaly na společné setkání, kde vám děti předvedou, jak se zhostí role zachránce i zraněného. Přijďte prosím podpořit svoje děti a společně s nimi … Continue reading POZVÁNKA NA AKCI MALÝ ZDRAVOTNÍK

Kroužek ze dne 12.5.2015 a 14.5.2015

Na děti dnes čekalo odpolední překvapení v podobě připravených simulací úrazů a život ohrožujících stavů, kdy poprvé samy zasahovaly a  situace řešily.Svých rolí se zhostily dobře, i když při pohledu na krev.-) to nebylo vůbec jednoduché. Po dobře odvedené práci si odnesly domů diplomy. Moc všem dětem děkujeme za jejich odvahu a ochotu pomáhat.